Aktuálne informácie

Štatistiky v EPCA

V stredu, 1.2.2017 prebehla v EU v Bratislave schôdzka zástupcov akademických knižníc, týkajúca sa možnosti riešenia podrobnejších štatistík EPCA v systéme ARL. Súčasné výstupy už nie sú postačujúce, preto bolo dohodnuté, že nové podrobnejšie štatistiky budú riešené novou technológiou - ZEN.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality