Aktuálne informácie

Seminár ARL 2017

Do kalendára na rok 2017 si naši zákazníci už môžu poznamenať termín konania seminára ARL: 3.- 4.5.2017. Seminár sa uskutoční na pomezí Česko-Slovenska. Informácie boli zaslané emailom, podrobnosti a pozvánky budú potom včas rozoslané.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality