Samoobslužný návratový automat

Návratový automat je zařízení, které slouží čtenářům k samoobslužnému vracení médií bez účasti personálu knihovny 24 hodin denně 7 dní v týdnu (pokud jsou umístěny na místě přístupném z exteriéru). Výhody tohoto zařízení jsou zřetelné zejména při jeho propojení s automatickou třídicí linkou.


Samoobslužný návratový automat Smartreturn Series 250

Jde o kompaktní zařízení pro samoobslužné vracení knih s minimálními nároky na prostor. Návratový automat nemá obrazovku, stav je signalizován barevnými LED a lze zvolit provedení pro vnitřní nebo venkovní instalaci. Návratový automat může být doplněn o plně automatickou třídicí linku, která třídí vracená média podle zadaných kritérií. Počet třídicích cest je pevně daný – 1,3 nebo 5. Výkon zařízení je 600 až 900 knih za hodinu.

smartreturn200.png

Samoobslužný návratový automat Smartreturn 300

Toto zařízení slouží k samoobslužnému vracení médií bez účasti personálu knihovny. Zahrnuje v sobě velkou dotykovou obrazovku, tiskárnu potvrzenek a tunel s bezpečnostními dvířky, do něhož se vracená média vkládají. Lze vybrat z provedení automatu pro venkovní nebo vnitřní instalaci.  Výhody tohoto zařízení jsou zřetelné zejména při jeho propojení s automatickou třídicí linkou.

smartreturn300


Třídicí moduly

Z třídicích a transportních modulů lze sestavit vysoce flexibilní modulární třídicí systém přesně na míru konkrétní knihovny. Počet modulů lze libovolně rozšiřovat, pro vracení mohou být použity u linky až tři návratové automaty. Maximální třídicí výkon linky je 1800 médií za hodinu. Média vrácená zákazníkem prostřednictvím Smartreturn 300 jsou roztříděna podle zadaných kritérií a shromažďována v patřičném vozíku. Vozík je vybaven pro šetrné ukládání médií pružinovým pohyblivým dnem a ve chvíli kdy se zaplní je na tuto skutečnost upozorněna obsluha.


smartsort300

smartsort300

smartreturn300

Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality