Pracovní stanice

Pracovní stanice je zaužívané označení pro zařízení, které se připojuje k počítači zpravidla přes rozhraní USB a skládá se ze čtečky RFID a antény. Tím je umožněno programům zapisovat data na čipy RFID nebo číst jejich obsah. Pokud to konkrétní knihovní systém dovoluje, lze provést úplnou integraci technologie RFID do tohoto systému. V opačném případě je částečná integrace provedena externím programem. Pracovní stanice se využívá pro fungování dvou hlavních programů. Prvním je tzv. konverzní SW, zajišťující rychlou inicializaci i čtení etiket, což lze ocenit zejména při převodu knižního fondu (např. z technologie čárových kódů) do RFID. Druhá oblast využití pracovní stanice je při cirkulačním procesu knihovního informačního systému (půjčování a návraty knih) pro aktualizaci dat na etiketě RFID.


Pracovní stanice Smartstation 100

Skládá se ze samotné čtečky RFID, ke které je připojena anténa velikosti A4. Čtečka je propojena s PC přes rozhraní USB. Na anténu lze umístit i několik knih a pokud to knihovní systém dovoluje, lze je zpracovávat dávkově.

smartstation100smartstation100

Pracovní stanice Smartstation 200

Tento typ pracovní stanice se odlišuje od Smartstation 100 tím, že anténa je odstíněná. To znamená, že načítá pouze knihy položené na anténu a ne knihy z blízkého okolí kolem antény či pod ní.

smartstation200

Pracovní stanice 3M  Workstation 895 / 896

Další typ pracovní stanice z dílny 3M se skládá ze čtečky a padu s anténou. Po připojení k počítači lze využívat jak pro cirkulaci, tak pro konverzi (SW Tag Data Manager).

895 
Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality