Bezpečnostní brány

Bezpečnostní brána EM okamžitě zjistí, zda se přes ni pohybuje médium zabezpečené aktivovaným EM páskem. Neautorizovaná výpůjčka tak způsobí poplach a upozorní pracovníky knihovny světelným a zvukovým alarmem.


3M Detekční systém - Model 3500

Jde o flexibilní spolehlivý nízkofrekvenční systém. Stylové víceúčelové a kompaktní detekční systémy série 3500 jsou určené k použití se zabezpečovacími páskami 3M Tattle-Tape. Společně s nimi chrání knihovní fondy před ztrátou. Detekční systém s nastavitelnou výškou detekční zóny, jehož nízkofrekvenční signál minimalizuje interferenci s okolním elektronickým zařízením, je možné využít i pro statistiku příchodů a odchodů. Detekční branka v provedení s jedním nebo dvěma průchody může být nainstalována různými způsoby: mobilní připevnění, připevnění k základní desce se skrytým kabelem, či kabelem vedeným na povrchu ve speciální drážce. Modely série 3500 jsou 100% bezpečné pro všechna magnetická média. Protože chrání všechny knihovní položky přímo, není nutné zřizovat schránky pro odkládání věcí. Vedle zabudovaného červeného světelného signálu je také vybaven výstražným zvukovým signálem. Dokáže přesně identifikovat knihovní položky, které spustí alarm. Navíc počítadlo průchodů eviduje počet návštěvníků knihovny. Šířka průchodu může být až 91,5 cm, brána může zahrnovat jeden nebo dva průchody.

 brány

3M Detekční systém - Model 3800

Detekční systém dokáže rozpoznat zabezpečovací pásky 3M Tattle-Tape daleko lépe než kterýkoli jiný knihovní bezpečnostní systém, který je v současné době na trhu. Velká detekční plocha branky zajistí, že bez předchozího odbavení se z knihovny nedostane žádná knihovní položka. A protože model 3800 je vysoký 180 cm, dokáže bez problémů odhalit i věci ukryté v batohu. Detekční systém lze přizpůsobit prostředí v knihovně. Umožňuje zároveň diagnostiku poruch, která snižuje náklady na údržbu a zajišťuje optimální výkonnost. Design zabezpečovací branky série 3800 se hodí do různě uspořádaných a řešených interiérů. Branky je možné namontovat několika různými způsoby: mobilní připevnění, připevnění k základní desce se skrytým kabelem, či kabelem vedeným na povrchu ve speciální drážce. Zabudované výstupy umožňují knihovnám připojit další bezpečnostní elektroniku, například videokameru a hlasovou signalizaci 3M Voice Alarm. Model 3800 je zcela bezpečný pro všechna magnetická média. Brána může obsahovat jeden až čtyři průchody vedle sebe. Šíře průchodu může být od 90 do 106 cm.

brány
Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality