Evidencia a rezervácia zariadení

Modul používaný napr. pre prevádzku internetovej kaviarne v rámci knižnice, ale všeobecne umožňuje nasadenie i v iných situáciách.
Princíp funkčnosti tkvie v možnosti prezenčne vypožičať alebo rezervovať na prezenčnú výpožičku akékoľvek zariadenie knižnice (evidované v module) akémukoľvek čitateľovi alebo zamestnancovi knižnice podobne ako knihu na určitú vopred stanovenú dobu.
Ovládanie prístupnosti klientských staníc (PC) prebieha z jednej centralizovanej stanice, ktorá dokáže „odomykať“ a „zamykať“ klientské počítače:

 • automatizovaným spôsobom, napr. podľa časovača,
 • manuálne podľa obsluhy.

Ďalšie možnosti modulu zahŕňajú napríklad:

 • spolupráca s časovým plánom otváracích hodín,
 • „integrované“ používanie s externými kopírovacími a tlačovými službami – modul účtuje poplatky za tlačové operácie priamo z konta čitateľa, ktorý má „vypožičanú“ (obsadenú) pracovnú stanicu,
 • slúži k riadeniu časového využitia zariadení knižnice, ktoré sú určené na používanie čitateľmi (a / alebo pracovníkmi) knižnice.

  Funkcie:

  • evidovanie príchodu a odchodu čitateľa, 
  • výpožičky zariadení, 
  • rezervácia zariadení pri dodržaní otváracích hodín knižnice, 
  • sledovanie skutočného obsadenia zariadení a sledovanie doby tak, aby nebol prekročený čas obsadenia, 
  • spoplatnenie rezervácie daného zariadenia, 
  • prolongácia výpožičky zariadení, ak je to možné, 
  • automatické zamykanie a odomykanie počítačov z centralizovanej stanice podľa výpožičiek, 
  • štatistické grafy časovej vyťaženosti jednotlivých zariadení (denné, týždenné), 
  • 2 spôsoby „návratov“ zariadení:       

                       - automaticky (po uplynutí výpožičného času),
                       - manuálne (návrat vykoná obsluha kliknutím do návratového okna po odchode čitateľa).


  Partneri

  InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
  ISO 9001 Cert quality