PRTG - network monitoring

Pre monitorovanie serverov - hardvér, softvér, služieb, dátových tokov a ďalších zariadení v sieeťach LAN a WAN využívame na hostingových serveroch prostriedok PRTG (Paessler Router Traffic Grapher).
Zbiera a vyhodnocuje informácie o stave monitorovaných zariadení v dátovom aj grafickom zobrazení. Na vznik kritickej situácie systém upozorňuje okrem iného aj zaslaním sms, čo umožní okamžitú reakciu a riešenie daného stavu.

Vďaka tomuto spôsobu monitorovania serverov tak zákazníkom zaisťujeme:

- vysokú spoľahlivosť
PRTG je neustále bdiaci strážca, ktorý hlási výpadky a dosiahnutie kritických hodnôt. Tým sa zvyšuje dostupnosť služieb a tá vo výsledku presahuje 99%.

- kvalitu poskytovaných služieb
PRTG monitorovaním technických parametrov infraštruktúry umožňuje udržať služby technicky kvalitné (rýchle, s minimálnou možnosťou výpadku dnes, ako aj za mesiac, za rok...).

Vo výsledku poskytuje PRTG monitoring aj hodnotné informácie o využiteľnosti a namáhanosti jednotlivých služieb, smerujúce k odhaleniu slabých článkov systému a ich včasnú optimalizáciu či náhradu.

Príklady grafického zobrazenia výsledkov monitoringu

PRTG monitoringStav sledovaných zariadení (červená farba indikuje výstrahu).

PRTG monitoring  Zobrazenie maximálnej a minimálnej vyťaženosti.

 PRTG monitoring    Graf odozvy a výpadkov servera za posledný mesiac.                            

PRTG monitoring     Graf rýchlosti odozvy servera za posledný rok - má jasne klesajúcu tendenciu.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality