PRTG - network monitoring

Pro monitorování serverů - hardware, software, služeb, datových toků a dalších zařízení v sítích LAN a WAN využíváme na hostingových serverech prostředek PRTG (Paessler Router Traffic Grapher).
Sbírá a vyhodnocuje informace o stavu monitorovaných zařízení v datovém i grafickém zobrazení. Na vznik kritické situace systém upozorňuje mimo jiné i zasláním sms, což umožní okamžitou reakci a řešení daného stavu.
 
Díky tomuto způsobu monitorování serverů tak zákazníkům zajišťujeme:

vysokou spolehlivost
PRTG je neustále bdící strážce, který hlásí výpadky a dosažení kritických hodnot. Tím se zvyšuje dostupnost služeb a ta ve výsledku přesahuje 99%.

kvalitu poskytovaných služeb
PRTG monitorováním technických parametrů infrastruktury umožňuje udržet služby technicky kvalitní (rychlé, s minimální možností výpadku dnes, jako i za měsíc, za rok...).

Ve výsledku poskytuje PRTG monitoring i hodnotné informace o využitelnosti a namáhanosti jednotlivých služeb, směřující k odhalení slabých článků sytému a jejich včasnou optimalizaci či náhradu.

Příklady grafického zobrazení výsledků monitoringu

PRTG monitoringStav sledovaných zařízení (červená barva indikuje výstrahu).

PRTG monitoring  Zobrazení maximální a minimální vytíženosti.

 PRTG monitoring    Graf odezvy a výpadků serveru za poslední měsíc.                            

PRTG monitoring     Graf rychlosti odezvy serveru za poslední rok - má jasně klesající tendenci.


Partneři

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality