Akcie / Konferencie

Pravidlá RDA v katalogizačnej praxi SNK a knižníc KIS3G*

Miesto konánia: Univerzitná knižnica v Bratislave

Termín: 20. 9. 2018 - presunuto na 30.10.2018

Účasť: Šubová J.

https://www.snk.sk


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality