Aktuálne informácie

Portfólio RFID a EM technológií

Na stránkach s RFID a EM technológiami bol aktualizovaný prehľad poskytovaných produktov. Záujemcom ponúkame možnosť osobnej konzultácie a zostavenie ponukového listu týchto produktov podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality