Kariéra

Ponúkané pracovné pozície (dňa 20.2.2016) :


Programátor

Hľadáme programátora pre vývoj aplikačných webových rozhraní nad databázovo orientovaným systémom v oblasti knižníc a pamäťových inštitúcií.


Kvalifikačné predpoklady:

- vzdelanie VŠ
- znalosť webových technológií, HTML 5, CSS, Javascript + toolkity (výhodou Sencha ExtJS, JQuery)
- znalosť objektových technológií a práce s databázami


Ďalšie požiadavky:

- aktívny prístup k riešeniu problémov
- schopnosť analytického myslenia
- záujem o nové technológie a ďalšie vzdelávanie, spoľahlivosť, dôkladnosť, samostatnosť
- schopnosť a ochota práce v tíme
- schopnosť úplne rozumieť písanej technickej angličtine
- schopnosť komunikácie so zákazníkmi pri analýze a riešení projektov


Člen implementačného tímu / knihovnícky konzultant / metodik


Charakteristika pracovného miesta – náplň práce:

- dozeranie na dodržiavanie štandardov a pravidiel pri vytváraní a používaní knižnično-informačného systému (KIS)
- návrh nových funkcií a vylepšení KIS s ohľadom na trendy v oblasti knižničnej a informačnej vedy
- poskytovanie konzultácií zákazníkom v oblasti štandardov a pravidiel – e-mailom alebo v rámci servisných návštev
- poskytovanie konzultácií kolegom v rámci firmy
- zabezpečenie školení pre používateľov KIS
- tvorba a aktualizácia manuálov pre používateľov KIS
- spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov


Požadovaná kvalifikácia a odborné znalosti:

- VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore: knižnično-informačné štúdiá, prípadne informačné technológie
- anglický jazyk (na úrovni potrebnej pri práci s odborným textom)
- rozhľad v problematike informačných technológií, štandardov knižnično-informačných systémov, štandardov a pravidiel v oblasti odborných činností pamäťových inštitúcií
- prax v oblasti pamäťových inštitúcií a v prací s KIS je vítaná


Osobnostné predpoklady:

- flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, prezentačné schopnosti, tvorivosť

Ponúkame:

  • prácu v priateľskom kolektíve a príjemnom prostredí, v stabilnej renomovanej spoločnosti,
  • odborný rast a doplňovanie znalostí ako v odbore IKT, tak v oblasti spracovania a sprístupňovania informácií,
  • účasť na odborných akciách - semináre, konferencie, workshopy, ...,
  • možnosť dohody práce z domu, či flexibilnej pracovnej doby,
  • zabezpečenie ubytovania v priebehu zaškolenia a zapracovaniaMiesto pracoviska: Hodonín, Veselí nad Mor.

Kontakt:
Mgr. Jana Šubová (subova@cosmotron.cz), +420 724 242 250, +421 911 406 295
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality