Akcie / Konferencie

Knižnično-informačné systémy12.03.2013

Miesto konania: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Termín: 12.3.2013

Účasť: J. Šubová

http://www.infolib.sk/index/open_file.php?file=pozvanky2013/Kniznicno_infor_systemy_SPK.pdf
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality