Akcie / Konferencie

Kniha ve 21. století06.01.2016

Meisto konania: Opava

Termín: 16.- 18.2.2016

Účasť: N. Andrejčíková

http://k21.fpf.slu.cz/
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality