Aktuálne informácie

Inštalácia RFID v UK Bratislava18.10.2017

Ďalším našim zákazníkom sa stala Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta bola vybavená bezpečnostnými bránami, etiketami a pracovnou stanicou.
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality