Aktuálne informácie

Hybridný selfcheck v Karlových Varoch

V polovici januára 2018 sa čitatelia Krajskej knižnice v Karlových Varoch dočkali moderného a veľmi užitočného pomocníka - samoobslužného selfchecku. Naši pracovníci im nainštalovali jeho hybridnú podobu, ktorá dokáže spracovávať dokumenty s elektromagnetickým zabezpečením i RFID.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality