Akcie / Konferencie

Citakon 201807.02.2018

Miesto konánia: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Termín: 21. 3. 2018

Účasť: v rokovaní

https://www.citakon.cz/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality