Akcie / Konferencie

Bibliotheca Academica 201606.01.2016

Miesto konania: Praha

Termín: 8.- 9.11.2016

Účasť: N. Andrejčíková

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/bibliotheca-academica-2016
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality