Aktuálne informácie

Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete

Na tohtoročnej 18. konferencii Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete sme sa okrem iného aj aktívne podieľali príspevkom kolegu L. Piškulu o pripravenosti KIS na GDPR. Táto prezentácia je samozrejme všetkým k dispozícii, kto by mal záujem, kontaktujte nás na adrese firma@cosmotron.cz.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality