ARL

Advanced Rapid Library (ARL) je platforma pre tvorbu systémov určených napr. pre automatickú správu katalógov a zbierok..

RFID

Technológia RFID (radio frequency identification) je moderné a pokrokové riešenie pre identifikáciu a zabezpečenie dokumentov v knižnici...

EM technológie

Technológia EM (elektromagnet) je jednoduché, spoľahlivé a mnohými rokmi preverené riešenie pre zabezpečenie dokumentov..

Barcode

Spoločnosť Cosmotron sa okrem systémov zaoberá aj tlačou čiarových kódov EAN, potlačou plastových..

Dodávané zariadenia

Spoločnosť Cosmotron dodáva zariadenia pre tlač a snímanie čiarových kódov..

Návratový box

Vonkajší samoobslužný box umožní čitateľom vrátiť knihy kedykoľvek, bez nutnosti navštíviť knižnicu. ..

Aktuality

Školenia pre zákazníkov 2018

V tomto roku sme pre užívateľov a správcov KIS ARL pripravili niekoľko odborných vzdelávacích seminárov s praktickými ukážkami. Uskutoční sa v troch blokoch v sídle firmy v Hodoníne. Bližšie..

Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice..

Olomoucká knižnica je zabezpečená od pivnice až po povalu

O bezpečnosť knižničných dokumentov sa už nemusí obávať ani v Knižnici mesta Olomouca . Na konci januára tu naši pracovníci inštalovali moderné zariadenie s technológiou RFID . Budovu knižnice..

Hybridný selfcheck v Karlových Varoch

V polovici januára 2018 sa čitatelia Krajskej knižnice v Karlových Varoch dočkali moderného a veľmi užitočného pomocníka - samoobslužného selfchecku. Naši pracovníci im nainštalovali jeho..

Nové inštalácie selfcheckov

Ďalšia inštalácia RFID technológie prebehla v knižnici v Kroměříži (www.knihkm.cz) a univerzitnej knižnici v Nitre (www.ukf.sk). V oboch prípadoch sa jednalo o inštaláciu selfchecku...

« Novější články 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Starší články »


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality