Akcie / Konferencie

10. Valné zhromaždenie SKIP a konferencie Architektúra knižníc

Miesto konánia: Obecný dom Praha

Termín: 13.-14.6.2019

Účasť: v rokovaní

Príspevok: N. Andrejčíková - Ako technológia mení knižnice aneb to ešte knižnice?

web


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality